Skip to main content

Ard-Aighne

Ceapadh an tArd-Aighne, Rossa Fanning SC, Abhcóide Sinsir, ar an 17 Nollaig 2022. Is é an príomhchomhairleoir dlí don Rialtas agus mar sin is príomhoifigeach dlí an Stáit é.

Déantar cur síos ar an Ard-Aighne in Airteagal 30 den Bhunreacht mar an té "is comhairleach don Rialtas i gcúrsaí dlí agus tuairimí dlí". Tá feidhmeanna, cumhachtaí agus dualgais an Ard-Aighne le fáil sa Bhunreacht, sa reachtaíocht (alt 6 den Acht um Airí agus Rúnaithe, 1924 den chuid is mó), sa tionól bunreachtúil agus i gcinntí breithiúnacha arna seachadadh roimh bhunú an Stáit agus ina dhiaidh.