Skip to main content

Earcaíocht

Tá idir foireann dhlíthiúil agus neamhdhlíthiúil ag obair san AGO. Earcaítear foireann tríd an gCoimisiún um Cheapacháin Phoiblí (Coimisiún na Státseirbhíse tráth), ach amháin roinnt poist áirithe do shainfhoirne. Is é an láithreán gréasáin atá acu www.publicjobs.ie.

Nílimid ag lorg iarratas do phoist laistigh den Oifig faoi láthair. Beidh folúntais ar bith a thagann chun cinn fógartha anseo áfach.

Riachtanais Cháilitheachta do cheapachán mar Abhcóide Comhairleach in Oifig an Ard Aighne

De ghnáth, ní mór do dhuine a bheith cáilithe mar abhcóide nó mar aturnae le taithí suntasach iar-cháilithe chun cáiliú do cheapachán mar Abhcóide Comhairleach. Nuair a thagann folúntais chun cinn fógraítear iad sa phreas náisiúnta, ar an láithreán gréasáin seo agus leis an gCoimisiún um Cheapacháin Phoiblí (féach ar an nasc thuas).

Riachtanais Cháilitheachta do cheapachán in Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas

De ghnáth, ní mór do dhuine a bheith cáilithe mar abhcóide nó mar aturnae le taithí suntasach iar-cháilithe chun cáiliú do cheapachán mar Dhréachtóir Parlaiminte Cúnta. Nuair a thagann folúntais chun cinn fógraítear iad sa phreas náisiúnta, ar an láithreán gréasáin seo agus leis an gCoimisiún um Cheapacháin Phoiblí (féach ar an nasc thuas).