Skip to main content

Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Tabhair faoi deara le do thoil gur oifigigh phoiblí ainmnithe na hoifigigh atá liostaithe thíos chun críocha an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015 :

Tá sonraí faoi róil agus freagrachtaí Oifigigh Phoiblí Ainmnithe na hOifige ar fáil ag http://www.attorneygeneral.ie/ac/ac_ga.html agus http://www.attorneygeneral.ie/pc/pc_ga.html. .

Nasc leis an suíomh gréasáin don Chlár Brústocaireachta anseo

Name Organisation Title
Damien Moloney Oifig an Ard-Aighne Ard-Stiúrthóir
June Reardon Oifig an Ard-Aighne Príomh-Dhréachtóir Parlaiminte
Faye Breen Oifig an Ard-Aighne Leas-Ardsti�rth�ir
Ray O'Leary Oifig an Ard-Aighne Rúnaí Cúnta (Riarachán)
Jonathan Buttimore Oifig an Ard-Aighne Abhcóide Comhairleach, Grád 1
Ann Crowley Oifig an Ard-Aighne Dréachtóir Parlaiminte
Margaret Kelleher Oifig an Ard-Aighne Dréachtóir Parlaiminte
David Kelly Oifig an Ard-Aighne Abhcóide Comhairleach, Grád 1
Margaret Kennedy Oifig an Ard-Aighne Dréachtóir Parlaiminte
Patrick McEvoy Oifig an Ard-Aighne Abhcóide Comhairleach, Grád 1
Brendan McMahon Oifig an Ard-Aighne Dréachtóir Parlaiminte
Christine O'Rourke Oifig an Ard-Aighne Abhcóide Comhairleach, Grád 1